Mamu&Ine

1997
1. Gen(07.09.1997)
Yuko Nakazawa, Aya Ishiguro, Kaori Iida, Natsumi Abe, Asuka Fukuda

03.11.1997 00 Ai no Tane #- =50.000

Yuko Nakazawa:2

Aya Ishiguro:4

Kaori Iida:4

Natsumi Abe:4

Asuka Fukuda:3

1998
28.01.1998 01 Morning Coffee #6 =200,790(Debüt 1.)

Yuko Nakazawa:1

Aya Ishiguro:1

Kaori Iida:5

Natsumi Abe:4

Asuka Fukuda:2

+2. Gen(03.05.1998)
Kei Yasuda, Mari Yaguchi, Sayaka Ichii

27.05.1998 02 Summer Night Town #4 =417,330(Debüt 2.)
Yuko Nakazawa:2

Aya Ishiguro:3

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:9

Asuka Fukuda:3

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:/

Sayaka Ichii:/


09.09.1998 03 Daite! Hold on Me #1 =497,120

Yuko Nakazawa:/(ein „nee“ )

Aya Ishiguro:/

Kaori Iida:4

Natsumi Abe:7(+ ein „Bye Bye“ )

Asuka Fukuda:11(+ ein „HA“ )

Kei Yasuda:2

Mari Yaguchi:1

Sayaka Ichii:/

1999
10.02.1999 04 Memory ~seishuun no hikari~ #2 =410,850

Yuko Nakazawa:/

Aya Ishiguro:/

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:2

Asuka Fukuda:3

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:/

Sayaka Ichii:/

18.04.1999 -Asuka Fukuda(Schule)

12.05.1999 05 Manatsu no kousen #3 =235,010

Yuko Nakazawa:/

Aya Ishiguro:/

Kaori Iida:/

Natsumi Abe:4

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:/

Sayaka Ichii:/


14.07.1999 06 Furusato #5 =170,670

Yuko Nakazawa:/

Aya Ishiguro:/

Kaori Iida:/

Natsumi Abe:19

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:/

Sayaka Ichii:/


+3. Gen(22.08.1999)
Maki Goto

09.09.1999 07 LOVE Machine #1 =1,646,630(Debüt 3.)

Yuko Nakazawa:2

Aya Ishiguro:1

Kaori Iida:1

Natsumi Abe:4

Kei Yasuda:2

Mari Yaguchi:2

Sayaka Ichii:3

Maki Goto:4

2000
07.01.2000 -Aya Ishiguro(Heirat)

26.01.2000 08 Koi no Dance Site #2 =1,229,970
Yuko Nakazawa:1

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:4

Kei Yasuda:1

Mari Yaguchi:2

Sayaka Ichii:2

Maki Goto:5

+4. Gen(16.04.2000)
Rika Ishikawa, Hitomi Yoshizawa, Nozomi Tsuji, Ai Kago

17.05.2000 09 Happy Summer Wedding #1 =990,950(Debüt 4.)

Yuko Nakazawa:10

Kaori Iida:6

Natsumi Abe:4

Kei Yasuda:2

Mari Yaguchi:4

Sayaka Ichii:/

Maki Goto:4

Rika Ishikawa:/

Hitomi Yoshizawa:/

Nozomi Tsuji:/

Ai Kago:/

21.05.2000 -Sayaka Ichii(Cubic-Cross)

06.09.2000 10 I Wish #1 =654,640

Yuko Nakazawa:1

Kaori Iida:/

Natsumi Abe:/

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:1

Maki Goto:11

Rika Ishikawa:1

Hitomi Yoshizawa:1

Nozomi Tsuji:1

Ai Kago:4

13.12.2000 11 Renai Revolution 21 #1 =986,040

Yuko Nakazawa:2

Kaori Iida:3

Natsumi Abe:5

Kei Yasuda:1

Mari Yaguchi:4

Maki Goto:5

Rika Ishikawa:2

Hitomi Yoshizawa:1

Nozomi Tsuji:/

Ai Kago:/

2001
15.04.2001 -Yuko Nakazawa(Solist)

25.07.2001 12 The Peace! #1 =682,320

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:7

Kei Yasuda:1

Mari Yaguchi:2

Maki Goto:6

Rika Ishikawa:8

Hitomi Yoshizawa:4

Nozomi Tsuji:1

Ai Kago:2

+5.Gen(26.08.2001)
Ai Takahashi, Asami Konno, Makoto Ogawa, Risa Niigaki

31.10.2001 13 Mr. Moonlight -Ai no Bigband #1 =513,340(Debüt 5.)

Kaori Iida:/

Natsumi Abe:17

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:/

Maki Goto:17

Rika Ishikawa:/

Hitomi Yoshizawa:31

Nozomi Tsuji:/

Ai Kago:/

Ai Takahashi:/

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:/

Risa Niigaki:/

2002
20.02.2002 14 Souda! We´re alive #1 =443,630
Kaori Iida:3

Natsumi Abe:4

Kei Yasuda:2

Mari Yaguchi:3

Maki Goto:3

Rika Ishikawa:3

Hitomi Yoshizawa:2

Nozomi Tsuji:3

Ai Kago:2

Ai Takahashi:2

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:1

Risa Niigaki:3


24.07.2002 15 Do it! Now #3 =310,600

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:4

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:3

Maki Goto:5

Rika Ishikawa:1

Hitomi Yoshizawa:/

Nozomi Tsuji:/

Ai Kago:1

Ai Takahashi:4

Asami Konno:1

Makoto Ogawa:1

Risa Niigaki:2

23.09.2002 -Maki Goto(Solist)

30.10.2002 16 Koko ni iru zee! #1 =225,939

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:2

Kei Yasuda:3

Mari Yaguchi:1

Rika Ishikawa:1

Hitomi Yoshizawa:2

Nozomi Tsuji:2

Ai Kago:3

Ai Takahashi:2

Asami Konno:2

Makoto Ogawa:2

Risa Niigaki:2

2003

+6. Gen(19.01.2003)
Miki Fujimoto, Eri Kamei, Sayumi Michishige, Reina Tanaka

19.02.2003 17 Morning Musume no Hyokkori Hyoutanjima #4 =151.342(ohne 6.)

Kaori Iida:1

Natsumi Abe:2

Kei Yasuda:1

Mari Yaguchi:8

Rika Ishikawa:2

Hitomi Yoshizawa:1

Nozomi Tsuji:1

Ai Kago:2

Ai Takahashi:3

Asami Konno:1

Makoto Ogawa:1

Risa Niigaki:2


23.04.2003 18 As for one Day #1 =129.893(ohne 6.)

Kaori Iida:5

Natsumi Abe:/

Kei Yasuda:/

Mari Yaguchi:4

Rika Ishikawa:4

Hitomi Yoshizawa:3

Nozomi Tsuji:4

Ai Kago:7

Ai Takahashi:2

Asami Konno:4

Makoto Ogawa:3

Risa Niigaki:4

05.05.2003 -Kei Yasuda(Solist)

30.07.2003 19 Shabondoma #2 =151.104(Debüt 6.)

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:2

Mari Yaguchi:2

Rika Ishikawa:14

Hitomi Yoshizawa:2

Nozomi Tsuji:5

Ai Kago:7

Ai Takahashi:5

Asami Konno:2

Makoto Ogawa:1

Risa Niigaki:3

Miki Fujimoto:3

Eri Kamei:1

Sayumi Michishige:3

Reina Tanaka:11


06.11.2003 20 Go Girl! -Koi no Victory #4 =145.340

Kaori Iida:/

Natsumi Abe:/

Mari Yaguchi:/

Rika Ishikawa:/

Hitomi Yoshizawa:/

Nozomi Tsuji:/

Ai Kago:/

Ai Takahashi:/

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:/

Risa Niigaki:/

Miki Fujimoto:/

Eri Kamei:/

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:/

2004
21.01.2004 21 Ari Araba It´s allright #2 =108.368

Kaori Iida:2

Natsumi Abe:3

Mari Yaguchi:3

Rika Ishikawa:3

Hitomi Yoshizawa:1

Nozomi Tsuji:/

Ai Kago:2

Ai Takahashi:4

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:2

Risa Niigaki:1

Miki Fujimoto:2

Eri Kamei:2

Sayumi Michishige:1

Reina Tanaka:2

25.01.2004 -Natsumi Abe(Solist)

12.05.2004 22 Roman ~My Dear Boy #4 =87.255

Kaori Iida:/

Mari Yaguchi:1

Rika Ishikawa:5

Hitomi Yoshizawa:2

Nozomi Tsuji:/

Ai Kago:/

Ai Takahashi:11

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:/

Risa Niigaki:/

Miki Fujimoto:10

Eri Kamei:1

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:1


22.07.2004 23 Yoshi Kashimashi Monogatari #3 =91.789

Kaori Iida:3

Mari Yaguchi:2

Rika Ishikawa:2

Hitomi Yoshizawa:3

Nozomi Tsuji:3

Ai Kago:2

Ai Takahashi:2

Asami Konno:3

Makoto Ogawa:2

Risa Niigaki:3

Miki Fujimoto:3

Eri Kamei:2

Sayumi Michishige:2

Reina Tanaka:2

01.08.2004 -Ai Kago, Nozomi Tsuji(W)

03.11.2004 24 Namida ga tomaranai houkago #4 =65,873
Kaori Iida:/

Mari Yaguchi:3

Rika Ishikawa:2

Hitomi Yoshizawa:2

Ai Takahashi:2

Asami Konno:12

Makoto Ogawa:/

Risa Niigaki:/

Miki Fujimoto:2

Eri Kamei:/

Sayumi Michishige:5

Reina Tanaka:/

2005
19.01.2005 25 The Manpower! #4 =67.869

Kaori Iida:3

Mari Yaguchi:3

Rika Ishikawa:2

Hitomi Yoshizawa:19

Ai Takahashi:19

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:/

Risa Niigaki:3

Miki Fujimoto:3

Eri Kamei:/

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:2

30.01.2005 -Kaori Iida(Solist)

14.04.2005 -Mari Yaguchi(Skandal)

27.04.2005 26 Osaka Koi no Uta (feat. Mari Yaguchi) #2 =59.287

Mari Yaguchi:2

Rika Ishikawa:5

Hitomi Yoshizawa:5

Ai Takahashi:14

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:1

Risa Niigaki:4

Miki Fujimoto:8

Eri Kamei:1

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:4

+7. Gen(01.05.2005)
Koharu Kusumi

07.05.2005 -Rika Ishikawa(Biyuuden)

27.07.2005 27 Iroppoi Jirettai #4 =81.582(Debüt 7.)

Hitomi Yoshizawa:1

Ai Takahashi:4

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:/

Risa Niigaki:1

Miki Fujimoto:2

Eri Kamei:2

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:3

Koharu Kusumi:2


09.11.2005 28 Chokkan2~nogashita Sakana wa Ookizo!~ #4 =53.469

Hitomi Yoshizawa:/

Ai Takahashi:1

Asami Konno:/

Makoto Ogawa:/

Risa Niigaki:/

Miki Fujimoto:1

Eri Kamei:1

Sayumi Michishige:1

Reina Tanaka:1

Koharu Kusumi:1

2006
15.03.2006 29 Sexy Boy ~Soyo kaze ni Yorisoutte~ #4 =48.667

Hitomi Yoshizawa:1

Ai Takahashi:3

Asami Konno:1

Makoto Ogawa:1

Risa Niigaki:1

Miki Fujimoto:3

Eri Kamei:2

Sayumi Michishige:1

Reina Tanaka:5

Koharu Kusumi:2


21.06.2006 30 Ambitious! Yashinteki de Iijan #4 =47.159

Hitomi Yoshizawa:1

Ai Takahashi:3

Asami Konno:1

Makoto Ogawa:1

Risa Niigaki:1

Miki Fujimoto:3

Eri Kamei:3

Sayumi Michishige:1

Reina Tanaka:4

Koharu Kusumi:1

23.07.2006 -Asami Konno(Studium)

27.08.2006 -Makoto Ogawa(Studium)

08.11.2006 31 Aruiteru #1 =55.694

Hitomi Yoshizawa:/

Ai Takahashi:3

Risa Niigaki:/

Miki Fujimoto:3

Eri Kamei:/

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:1

Koharu Kusumi:3

+8. Gen(10.12.2006)
Aika Mitsui

2007
14.02.2007 32 Egao YES Nude #4 =53.047(Debüt 8.)

Hitomi Yoshizawa:5

Ai Takahashi:7

Risa Niigaki:7

Miki Fujimoto:6

Eri Kamei:3

Sayumi Michishige:2

Reina Tanaka:4

Koharu Kusumi:6

Aika Mitsui:5

+Gast(15.03.2007)
LinLin(Quan Lin), JunJun(Li Chun)

25.04.2007 33 Kanashimi Twilight #2 =61.332(ohne Gastmember)

Hitomi Yoshizawa:3

Ai Takahashi:3

Risa Niigaki:1

Miki Fujimoto:5

Eri Kamei:/

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:1

Koharu Kusumi:/

Aika Mitsui:1

06.05.2007 -Hitomi Yoshizawa(Gatas)

01.06.2007 -Miki Fujimoto(Skandal)

25.07.2007 34 Onna ni Sachi Are #2 =50.812(Debüt Gastmember)
Ai Takahashi:14

Risa Niigaki:2

Eri Kamei:2

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:4

Koharu Kusumi:3

Aika Mitsui:3

JunJun:1

LinLin:1


21.11.2007 35 Mikan #6 = 37.519

Ai Takahashi:7

Risa Niigaki:2

Eri Kamei:2

Sayumi Michishige:2

Reina Tanaka:7

Koharu Kusumi:1

Aika Mitsui:1

JunJun:/

LinLin:/

2008
16.04.2008 36 Resonant Blue #3 =55.949

Ai Takahashi:32

Risa Niigaki:4

Eri Kamei:1

Sayumi Michishige:3

Reina Tanaka:29

Koharu Kusumi:7

Aika Mitsui:1

JunJun:/

LinLin:/


24.09.2008 37 Pepper Keibu #3 =46.067
Ai Takahashi:/

Risa Niigaki:/

Eri Kamei:/

Sayumi Michishige:1

Reina Tanaka:4

Koharu Kusumi:/

Aika Mitsui:/

JunJun:/

LinLin:/

2009
18.02.2009 38 Naichau Kamo #3 =50.313
Ai Takahashi:10

Risa Niigaki:3

Eri Kamei:3

Sayumi Michishige:2

Reina Tanaka:10

Koharu Kusumi:/

Aika Mitsui:/

JunJun:/

LinLin:/


13.05.2009 39 Shouganai Yume Oibito #1 =53.634

Ai Takahashi:9

Risa Niigaki:5

Eri Kamei:3

Sayumi Michishige:3

Reina Tanaka:4

Koharu Kusumi:/

Aika Mitsui:/

JunJun:/

LinLin:/


12.08.2009 40 Nanchatte Renai #2 =69.227

Ai Takahashi:15

Risa Niigaki:6

Eri Kamei:5

Sayumi Michishige:5

Reina Tanaka:12

Koharu Kusumi:4

Aika Mitsui:4

JunJun:1

LinLin:1


28.10.2009 41 Kimagure Princess #/ =/

Ai Takahashi:9

Risa Niigaki:4

Eri Kamei:7

Sayumi Michishige:/

Reina Tanaka:4

Koharu Kusumi:/

Aika Mitsui:/

JunJun:/

LinLin:/

06.12.2009 -Koharu Kusumi(Solo/Modelkarierre)

Gratis bloggen bei
myblog.de